Op deze pagina staan de gedetailleerde plannen van aanpak beschreven van de Pilotevenementen zoals die zijn opgezet door Fieldlab Evenementen. Bron voor dit document is de memo  Pilots voor ‘Low-Contact Events’ zoals deze ter beoordeling is voorgelegd aan het Kabinet, OMT en via VWS aan het RIVM.

Pilot Evenement Type I – Congres Beatrix Theater

Pilot Evenement Type I – Theatervoorstelling Beatrix Theater

Pilot Evenement Type II – Concert

Pilot Evenement Type II – Dance Event

Pilot Evenement Type III – Almere

Pilot Evenement Type III – NEC Nijmegen

Pilot Evenement Type IV – Dance Festival

Pilot Evenement Type IV – Muziek Festival

Pilot Evenement Type III – Nederland – Letland

Pilot Evenement Type II – 3FM Awards

Pilot Evenement Type II – Concert Racoon

Pilot Evenement Type V – Mud Masters

Pilot Evenement Type I – Concert Residentie Orkest/Zuiderstrand Theater

Pilot Evenement Type V – Ready for Takeoff

Pilot Evenement Type II – Eurovisie Songfestival

Pilot Evenement Type VI – Vakbeurs EventSummit/Jaarbeurs

Pilot Clubs & Nachtleven

Bijlagen

Bijlage I – Sneltesten

Bijlage II en Bijlage V – Pilot Type II 

Bijlage III – Communicatieflow Close app

Bijlage IV – Onderzoeksaanpak BUAS:LCB type II

Bijlage V – Plattegronden en overzicht (voorbeeld Almere)

Bijlage VI – METC onderzoeksvoorstel

Bijlage VII – Ministeriele Regeling

Bijlage IX – Voorwaarden voor bezoekers van Pilot Evenementen 

Bijlage X – Generiek Kader RIVM

Bijlage XI – Scenarios tbv GGD

Bijlage XII.2 – Dataverwerking

Bijlage XII – Privacyverklaring

Notitie Fieldlab – Aanvullende informatie ten behoeve van Medisch Ethische Commissie