Fieldlab Evenementen

In het voorjaar van 2021 zijn er verschillende praktijktesten, onder de noemer Fieldlab Evenementen, uitgevoerd. Het doel hiervan is onderzoek te doen naar het gedrag van bezoekers. En naar maatregelen waarmee grotere groepen mensen op een veiligere en verantwoorde manier bij elkaar kunnen komen.

De Fieldlab Evenementen mogen alleen doorgaan onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld dat alle bezoekers voorafgaand aan een evenement een sneltest ondergaan en bij deelname aan een evenement een negatief testresultaat moeten kunnen laten zien. De organisatie en de gemeente maken afspraken over de eisen die voor ieder evenement gelden.

Fieldlab Evenementen begon in februari 2021 met de eerste fase van kleine evenementen, waar onderzoeken werden uitgevoerd:

  • een zakelijk congres met 500 bezoekers;
  • een theatervoorstelling met 500 bezoekers;
  • voetbalwedstrijden (1.500 bezoekers);
  • concerten (1.300 bezoekers);
  • festivals (1.500 bezoekers).

Fieldlab Evenementen heeft toestemming van het kabinet gekregen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. De nieuwe reeks praktijkonderzoeken moet voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daarnaast worden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onderzoeksprogramma. De onderzoeken zijn gericht op het testen van de voorwaarden waaronder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende sectoren. De onderzoeken kennen als centrale vraag of de maatregelen, zoals die bij de eerdere pilots zijn ingevoerd en goed zijn gebleken, ook werken bij een verhoogde capaciteit.