Fieldlab Evenementen

Op 27 mei 2021 presenteerde Fieldlab Evenementen de resultaten van de praktijktesten die in het voorjaar van 2021 zijn uitgevoerd. De presentatie is hier in zijn geheel terug te zien.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een Maatregelenmatrix ontwikkeld, die als leidraad kan gelden voor het openingsplan van het kabinet. Voor elk risiconiveau zijn concrete maatregelen voorgesteld.

De evenementen zijn aangegrepen om toegepast praktijkonderzoek te doen naar het gedrag van bezoekers en naar maatregelen waarmee grotere groepen mensen ten tijde van een pandemie op een veiligere en verantwoorde manier bij elkaar kunnen komen.

Fieldlab Evenementen begon in februari 2021 met de eerste fase van kleine evenementen, waar onderzoeken werden uitgevoerd:

  • een zakelijk congres met 500 bezoekers;
  • een theatervoorstelling met 500 bezoekers;
  • voetbalwedstrijden (1.500 bezoekers);
  • concerten (1.300 bezoekers);
  • festivals (1.500 bezoekers).

Fieldlab Evenementen kreeg vervolgens toestemming van het kabinet voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. Die reeks praktijkonderzoeken moest voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daarnaast werden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onderzoeksprogramma. De onderzoeken waren gericht op het testen van de voorwaarden, waaronder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende sectoren. De onderzoeken kenden als centrale vraag of de maatregelen, zoals die bij de eerdere pilots waren ingevoerd en goed bleken, ook werken bij een verhoogde capaciteit.