Organisatie

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de gehele evenementensector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Het programma is opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen.

Het Fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Justitie en Veiligheid (J&V).


Structuur
De structuur van Fieldlab Evenementen is als volgt:


Stuurgroep

De stuurgroep van Fieldlab Evenementen bestaat uit:

 • Marcel Elbertse – The Support Group en De Alliantie van Evenementenbouwers
 • Riemer Rijpkema – CLC-VECTA en Het Eventplatform
 • Steven Scheer – Gemeente Rotterdam en Instituut Fysieke Veiligheid
 • Sybrecht Lensink – NOC*NSF
 • Maaike Verberk – DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering
 • Waarnemend lid vanuit de overheid – DG Programma Samenleving en COVID-19
 • Waarnemend lid vanuit de overheid – Ministerie EZK

Programmateam

Het programmateam van Fieldlab Evenementen bestaat uit:

 • Pieter Lubberts – Backbone International
 • Maarten Kuijper – Open-House
 • Maarten Schram – IDEA / Eventplatform
 • Merit Clocquet – Sportinnovator
 • Léoni de Jong – Solid
 • Dimitri Bonthuis – WSM
 • Rutger Scharloo
 • Tim Boersma – BFCC