Bouwstenen

Fieldlab Evenementen is op zoek naar meerdere bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van het Covid-19 virus (of eventueel toekomstige varianten). Daarmee zorgen we voor een veilige omgeving waarin de normale bezetting tijdens evenementen weer mogelijk is.

De bouwstenen zijn gebaseerd op de customer journey van bezoekers van evenementen. Als geen ander zijn we in staat om deze in een gecontroleerde omgeving te plaatsen. Van aanschaf van een ticket, tijdens het evenement zelf, tot de reis naar huis en eventueel de periode daarna.

Risicobeheer model
De overkoepelende gedachte is om de bouwstenen terug te herleiden naar een Risicobeheersingsmodel. Door het samenbrengen van bouwstenen ontstaat een stapeling van risicobeheersende maatregelen waarmee een verantwoorde evenementomgeving ontstaat. Het gevolg is een mogelijk toetsingsinstrument voor overheid, regionale en lokale vergunningverleners.

Vraag:
• Welke weging kunnen we toekennen aan een individuele bouwsteen?
• Welke weging kunnen we geven aan gestapelde bouwstenen?

Bouwstenen

De volgende bouwstenen zijn bepaald:
• Gedrag
• Triage, Tracken & Tracen
• Sneltesten
• Luchtkwaliteit
• Dynamiek
• Persoonlijke maatregelen
• Oppervlakte hygiëne
• Kwetsbare groepen

Aan de bouwstenen zijn de onderzoeksvragen gekoppeld. Tevens worden de wetenschappers gekoppeld die de onderzoeksresultaten wetenschappelijk kunnen valideren.

Gedrag
Op welke wijze kunnen wij het gedrag beïnvloeden van onze bezoekers?

Triage, Tracken & Tracen
Welke oplossingen zijn er om te voorkomen dat besmette personen het evenement bezoeken? Hoe kunnen we de test vooraf laten plaats vinden en kunnen we eventueel achteraf makkelijk de contacthistorie achterhalen?

Sneltesten
Is het mogelijk ter plaatse te testen alvorens bezoekers toegang te verlenen en hoe kan het testresultaat verwerkt worden bij de toegangscontrole?

Luchtkwaliteit
Welke rol speelt de luchtkwaliteit, hoe kunnen we die beïnvloeden en welke rol spelen de omstandigheden van het evenement? Is het bijvoorbeeld indoor of outdoor, hoe is de luchtbehandeling geregeld.

Dynamiek
Welke rol speelt de dynamiek van het evenement in het verspreidingsgevaar? Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar contactduur en contactmomenten, maar ook of een evenement seated of non-seated is. Tevens is hier aandacht voor de invloed van bijvoorbeeld juichen en zingen door de bezoekers.

Persoonlijke maatregelen
Hoe dragen persoonlijke maatregelen bij aan een veilige omgeving en zijn hier extra oplossingen denkbaar en wenselijk? Bijvoorbeeld het gebruik van een mondkapje, handen wassen of het desinfecteren vallen hier onder.

Oppervlakte hygiëne
Welke rol speelt oppervlakte besmetting bij evenementen en hoe kunnen we de kans hierop minimaliseren? Wat kan er gedaan worden door middel van zaken als schoonmaak, UVC, desinfectie.

Kwetsbare groepen
Zijn er demografische verschillen in besmettingsrisico’s en hoe kunnen we deze onderscheiden bij evenementen? Speelt bijvoorbeeld leeftijd een rol of is het evenement gericht op bepaalde groepen.

Wetenschappelijke validatie

Om stappen vooruit te kunnen doen is het belangrijk om maatregelen op korte termijn wetenschappelijk te laten valideren. Om dit te kunnen doen is het van belang om dit in real-life settings te doen, in concrete pilots tijdens live-evenementen; op een gecontroleerde, veilige en betrouwbare manier. Het uitgangspunt is het testen of onderzoeken en analyseren van handelingen, (technologische) oplossingen en specifieke activiteiten (bouwstenen genoemd) die representatief zijn voor bepaalde veelvoorkomende situaties. Tezamen vormen deze testen het Fieldlab Evenementen van de gezamenlijke evenementenorganisaties.

De validatie van bouwstenen en de lessen die getrokken worden uit de pilots op locatie kunnen de branche helpen de toetsingskaders van het Rijk te verfijnen en te nuanceren, voorstellen te doen voor de Corona-routekaart en maatregelen/bouwstenen verder te ontwikkelen.

 


Ontwikkelings- en validatiecyclus
De ontwikkelings- en validatiecyclus is als volgt:

 


Stappenplan*
Het stappenplan is als volgt: