Meer is mogelijk, ook bij een hoge prevalentie

Posted · Add Comment

Fieldlab Evenementen concludeert naar aanleiding van de in de afgelopen maanden gehouden praktijktoetsen en aansluitende opschalingstesten, dat hogere bezoekersaantallen bij evenementen mogelijk zijn, ook bij een hoog risiconiveau. Daarnaast bepleit Fieldlab onder voorwaarden een 100% bezetting van de beschikbare capaciteit in het risiconiveau Zorgelijk, stap 4 in het openingsplan. Dat geldt voor alle types evenementen, zoals die door Fieldlab Evenementen zijn geformuleerd. Dat is de voornaamste conclusie van de onderzoeken die in de afgelopen maanden onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss van Radboudumc zijn verricht. De conclusies zijn vertaald in een concrete maatregelenmatrix. De Alliantie van Evenementenbouwers en Eventplatform roepen het kabinet op de conclusies te beoordelen en mee te nemen bij het formuleren van het beleid.

Volledige persbericht

Infographics Resultaten Fieldlab Fase I & II en Risicotaxatiemodel