Koning spreekt digitaal met deelnemers eerste testevenement van Fieldlab Evenementen

Posted · Add Comment

Zijne Majesteit de Koning heeft op maandagmiddag 15 februari digitaal gesproken met deelnemers aan het eerste testevenement van Fieldlab Evenementen. De Koning sprak met deelnemers over hun ervaringen en bevindingen tijdens het eerste testevenement en over het samenwerkingsverband Fieldlab Evenementen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken […]

Digitale testbewijzen Covid-19 bieden perspectief voor evenementenbranche

Posted · Add Comment

Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen doen eerste praktijktoets in aanloop naar de pilot evenementen 17 december – Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen hebben afgelopen week een praktijktoets uitgevoerd om digitale Covid-19 testuitslagen uit te geven en te verifiëren op echtheid. Deze digitale Covid-19 testuitslagen kunnen in de toekomst worden ingezet bij de toegangscontrole van evenementen. […]

Fieldlab Evenementen krijgt groen licht voor pilot events in januari

Posted · Add Comment

Fieldlab Evenementen heeft groen licht gekregen voor de organisatie van enkele pilot evenementen in januari. Fieldlab kan aan de slag met evenementen in de categorie binnen passief en buiten actief. De voorwaarde dat de regio waar de pilot wordt georganiseerd, zich in het stadium ‘waakzaam’ bevindt, is daarbij losgelaten. Concreet kan Fieldlab Evenementen nu de […]

Kabinet onder voorwaarden akkoord met Pilot Events

Posted · Add Comment

Het kabinet gaat onder voorwaarden akkoord met de doorontwikkeling en organisatie van pilot events van Fieldlab Evenementen, onder de noemer Back to Live. Belangrijke voorwaarde is dat het aantal besmettingen in Nederland verder afneemt en dat het risiconiveau daalt naar waakzaam dan wel zorgelijk.   Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd […]

BUAS nieuwe onderzoekspartner Fieldlab

Posted · Add Comment

Breda University of Applied Sciences (BUAS) is na Radboudumc, TU Delft en TNO aangesloten bij het Fieldlab Evenementen als kennispartner. BUAS bouwt met toegepast en wetenschappelijk onderzoek aan kennis binnen diverse domeinen , waaronder Evenementenlogistiek. BUAS is tevens verbonden aan Logistics Community Brabant. Buas/LCB voert voor Fieldlab Evenementen een vergelijkend of verdiepend onderzoek uit, gebaseerd […]

Bezoekersonderzoek Fieldlab Evenementen massaal ingevuld

Posted · Add Comment

Het Fieldlab Evenementen voert een groot bezoekersonderzoek uit. Doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe bezoekers van evenementen denken over de maatregelen waarover wordt nagedacht. Het geeft antwoord op de vragen: “Hoe wil de bezoeker bijdragen aan het mogelijk maken van evenementen in tijden van Corona? Welke preventieve maatregelen zien ze wel […]

Toekomstperspectief door middel van Pilots

Posted · Add Comment

FIELDLAB ONDERZOEKT MOGELIJKHEDEN VOOR HET VEILIG ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN EN BIEDT TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR GETROFFEN EVENEMENTENSECTOR Op 3 september vond er een constructief overleg plaats tussen de ministeries van EZK, JenV, OCW en VWS en minister Grapperhaus en Fieldlab Evenementen. Uit deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat de overheid de oplossende denkwijze van de sector […]

TU Delft, TNO, Radboudumc en Sportinnovator betrokken bij Fieldlab

Posted · Add Comment

Voor de wetenschappelijke validering van de verschillende bouwstenen, werkt Fieldlab Evenementen nauw samen met verschillende wetenschappelijke partners. Inmiddels zijn de eerste samenwerkingsafspraken een feit. Radboudumc, TNO, TU Delft en Sportinnovator zijn betrokken bij het opzetten van het onderzoeksprogramma. Op dit moment wordt met deze partners geschreven aan een opzet van een testplan, met daarin diverse […]

Sportinnovator start innovatiecompetitie

Posted · Add Comment

Door de uitbraak van COVID-19 bevindt ook de sport- en beweegsector zich in een zeer lastige situatie. Sport(evenementen) kunnen zeer beperkt georganiseerd worden, omdat de kans op besmetting voor sporters en publiek te groot is. Sportinnovator en het Topteam Sport hebben daarom in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een innovatiecompetitie (SBIR) […]