Meer is mogelijk, ook bij een hoge prevalentie

Posted · Add Comment

Fieldlab Evenementen concludeert naar aanleiding van de in de afgelopen maanden gehouden praktijktoetsen en aansluitende opschalingstesten, dat hogere bezoekersaantallen bij evenementen mogelijk zijn, ook bij een hoog risiconiveau. Daarnaast bepleit Fieldlab onder voorwaarden een 100% bezetting van de beschikbare capaciteit in het risiconiveau Zorgelijk, stap 4 in het openingsplan. Dat geldt voor alle types evenementen, […]

Meer ruimte mogelijk voor actieve evenementen in de buitenlucht

Posted · Add Comment

Fieldlab Evenementen: meer ruimte mogelijk voor actieve evenementen in de buitenlucht Het is – onder strakke voorwaarden – mogelijk om actieve evenementen in de buitenlucht te laten doorgaan met 50-75% van de normale bezoekerscapaciteit. Dit advies doet Fieldlab Evenementen aan het Kabinet op basis van de eerste praktijktesten van dit type evenement. Het Kabinet vraagt […]

Tweede fase Fieldlab Evenementen met opschalingstesten

Posted · Add Comment

Fieldlab Evenementen heeft toestemming van het kabinet gekregen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. De nieuwe reeks praktijkonderzoeken moet voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daarnaast worden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onderzoeksprogramma. De onderzoeken zijn gericht op het testen van de voorwaarden waaronder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende […]

Adviesaanvraag heropening Evenementen Type I – Binnen passief (met bijlagen)

Posted · Add Comment

Management Summary Het Fieldlab Evenementen heeft als hoofddoel om de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en het Rijk. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Om onderzoek te […]

Bemoedigende resultaten rondom eerste praktijkonderzoeken

Posted · Add Comment

Fieldlab Evenementen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om, met het loslaten van delen van de generieke RIVM-maatregelen, veilige evenementen te organiseren. De eerste twee onderzoeken vonden plaats tijdens het Back to Live Congres op 15 februari en de theatervoorstelling van Guido Weijers op 20 februari, beide in het Beatrix Theater in Utrecht. Dit zijn […]

Koning spreekt digitaal met deelnemers eerste testevenement van Fieldlab Evenementen

Posted · Add Comment

Zijne Majesteit de Koning heeft op maandagmiddag 15 februari digitaal gesproken met deelnemers aan het eerste testevenement van Fieldlab Evenementen. De Koning sprak met deelnemers over hun ervaringen en bevindingen tijdens het eerste testevenement en over het samenwerkingsverband Fieldlab Evenementen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken […]

Digitale testbewijzen Covid-19 bieden perspectief voor evenementenbranche

Posted · Add Comment

Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen doen eerste praktijktoets in aanloop naar de pilot evenementen 17 december – Stichting uNLock en Fieldlab Evenementen hebben afgelopen week een praktijktoets uitgevoerd om digitale Covid-19 testuitslagen uit te geven en te verifiëren op echtheid. Deze digitale Covid-19 testuitslagen kunnen in de toekomst worden ingezet bij de toegangscontrole van evenementen. […]

Fieldlab Evenementen krijgt groen licht voor pilot events in januari

Posted · Add Comment

Fieldlab Evenementen heeft groen licht gekregen voor de organisatie van enkele pilot evenementen in januari. Fieldlab kan aan de slag met evenementen in de categorie binnen passief en buiten actief. De voorwaarde dat de regio waar de pilot wordt georganiseerd, zich in het stadium ‘waakzaam’ bevindt, is daarbij losgelaten. Concreet kan Fieldlab Evenementen nu de […]

Kabinet onder voorwaarden akkoord met Pilot Events

Posted · Add Comment

Het kabinet gaat onder voorwaarden akkoord met de doorontwikkeling en organisatie van pilot events van Fieldlab Evenementen, onder de noemer Back to Live. Belangrijke voorwaarde is dat het aantal besmettingen in Nederland verder afneemt en dat het risiconiveau daalt naar waakzaam dan wel zorgelijk.   Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd […]