Fieldlab Evenementen heeft toestemming van het kabinet gekregen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. De nieuwe reeks praktijkonderzoeken moet voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daarnaast worden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onderzoeksprogramma. De onderzoeken zijn gericht op het testen van de voorwaarden waaronder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende sectoren. De onderzoeken kennen als centrale vraag of de maatregelen, zoals die bij de eerdere pilots zijn ingevoerd en goed zijn gebleken, ook werken bij een verhoogde capaciteit.

Voorafgaand aan de nieuwe pilot evenementen worden alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen onderworpen aan een sneltest, maximaal 24 uur voor het einde van het evenement. De sneltest wordt zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker afgenomen. Bovendien vindt een tweede sneltest plaats vijf dagen na het evenement. Deze worden eveneens decentraal georganiseerd in samenwerking met de Stichting Open NL, terwijl voor de controle van het testresultaat gebruik wordt gemaakt van de CoronaCheck app, die is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van VWS. Alleen personen met een negatief testresultaat kunnen meedoen aan de testevents, terwijl kwetsbare groepen worden uitgesloten van deelname.

De evenementen, waar in de tweede fase onderzoeken plaatsvinden, zijn terug te vinden op Back to Live.

Persbericht nieuwe reeks opschalingstesten 13042021

Fieldlab fase 2 – onderzoeksvragen en veiligheids maatregelen